Top Definition
1. The ghetto way to hold items on the top of a car as you transport them.

2. The reverse reach-around to fondle the female genitalia whilst getting head.
Reference to definition 1.-We didn't have any rope or twine, so we all sat in the back of the SUV and used the mexican ratchet strap to hold the mattress secure to the top of the moving vehicle.

Reference to definition 2.-I gave her the mexican ratchet strap and ran my hand down her back, around the dirt star, to fondle the poon while she was sucking on ol' dad.
viết bởi Poonberry Associates 21 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×