tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:
 
1.
when something good happens and u r excited
i just got lucky!

Meyha
viết bởi Zach Fossen 05 Tháng chín, 2007
4 1

Words related to meyha

bya byah meeha meha