tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a prick
Hey Mibo. Stop being a prick.
viết bởi Dirty Bird Mibo 30 Tháng mười, 2013