tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To royally fuck something up. Named for Mica, who does the same.
Dude, you totally mica'd that report.
viết bởi Aryc Ogre 27 Tháng mười hai, 2004