tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a person in my imagination
Miepers came over for dinner tonight.
viết bởi Miep McPherson 29 Tháng mười hai, 2003
 
2.
hand and facial wet disposible cloths
I need a mieper to wash my hands
viết bởi Cheeze Monkey 21 Tháng tám, 2003