tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
a short jew face, who has veins popping out of his face.
DUDE LOOK ITS MIKA MAUWCHE
viết bởi 113viper 25 Tháng năm, 2011