tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A rich ass motherfucker.

You thought he was white. You're wrong he's half black; just search 'Barack Obama'.
Hi I'm mike Bradley
viết bởi Hello guys 05 Tháng ba, 2014