tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
the heart of a lion.
Mike Cusack plays football so good at BP Tech he has the heart of a lion.
viết bởi GMoney1833 26 Tháng mười, 2011