tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When a milf is in the shower
Hey dude, last night i saw this sexy milf in shower!!!
viết bởi Norty milf 15 Tháng bảy, 2010