A mother you would like to fuck
Milf: stacy's mom
viết bởi Just a Pastafarian 18 Tháng hai, 2015
Mom I Like Fags. The wrong way to come out to your parents. Absolutely confused on the acronym...
Mom I'm a Milf....what?....Mom I like Fags! noooooo
viết bởi Story-Teller 05 Tháng một, 2015
A women who sleeps with loads of people even though she has a child or children
She's not a slut she's a milf
viết bởi 18traceycammynguyen 04 Tháng mười hai, 2014
Mother I'd like to f**k. A fit mom who everyone wants to bang. Usually with big tatas.
Lee: OMFG Your mom is a MILF!
Dean: Ikr, she's fit as hell.
viết bởi Iz U Down 20 Tháng chín, 2014
Lois griffin
Lois griffin is a milf!
viết bởi urban12323 15 Tháng sáu, 2014
A slang used to abbrevate "Mother I like (to) fuck
Wow Justin Beibers mum is so a milf
Toms mum is a milf
viết bởi Footyman12 29 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×