I saw Americian Pie too. The meaning has changed. MILF is MINOR I'd like to fuck!
Lets drive my the middle school and check out the MILFs.
viết bởi Big Polish Sausage 24 Tháng tám, 2005
Mother I like to fuck. A very hot mom that you would fuck
Dude 1: hey you know Masons mom

Dude 2: yeah she's a Milf

Dude 1: yeah I'd fuck her
viết bởi Villecat 22 Tháng sáu, 2015
Mother I'd Like To Fuck
Damn Kassandra is milf. I'd make her the mother of my child any day.
viết bởi secretonelol 24 Tháng mười một, 2014
originally 'mother I'd like to fuck' usage has broadened to any hot chick.
what a milf.
viết bởi bob toben 09 Tháng ba, 2014
Mother I'd Like to Fuck

a hot older woman, usually married with a kid or two.
Mike scored him a hot MILF last night. She called him to come help with the plumbing while her kids were out with her husband.
viết bởi Dereker 16 Tháng tám, 2008
An acronym meaning "Man I love food."
You: "M.I.L.F."
Friend: "Same here, man."
viết bởi Foodlovin 12 Tháng năm, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×