mother i'd love to $@&%
dude brian's mom is a total milf
viết bởi w-man 24 Tháng tám, 2009
An acronym, standing for
M other
I 'd
L ove to
F uck
"Wow dude! Your mom is a milf!"
viết bởi Alan Goslin 01 Tháng tư, 2008
Mother I'd Like (to) Fuck
"Zoe's such a MILF"

Note - a hot Black mama would be considered as a "chocolate MILF" ;-)
viết bởi OldsVistaCruiser 27 Tháng mười một, 2005
stands for MOTHER I'D LIKE TO FUCK, usually a mother whther maried or not between the ages of 30-50 who which you find to be bangable
Dude 1: "Dude Matt's mom is such a MILF"
Dude 2:"Tru yo, i'd bang huur all night long"
Matt: "Tru i'd bang my mom too"
viết bởi Ryan 02 Tháng mười hai, 2004
mum i would like to FUCK
hughs mum is such a MILF
viết bởi hugh55565456 08 Tháng một, 2009
Elliots mum, she is soooo hot. once she said elliots mate was fit, and gave his other mate a bj.
Milf: elliots friend you are sooo fit.
Elliots friend: give me a bj.
Milf: Ok.
Elliot: NOOOOOOOO!!!!!!!!
viết bởi Kettering 04 Tháng tám, 2008
mother id like to fuck.
well, britney spears for instance is americans milf
viết bởi duker00lz 03 Tháng năm, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×