Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
A milf with a net worth greater than or equal to $1 million USD.
That new CEO is a milfonaire.
viết bởi ChicagoDudes 16 Tháng tám, 2009
1 1

Words related to milfonaire:

milf milfionaire milfionnaire millionaire millionnaire