tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Filling the chamber of a bong to full capacity.
Yeah kid, that milkage is crazy son!
viết bởi Nick Cizzle 01 Tháng mười, 2006