tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
masturbate
"I was alone and horny so i was MILKING THE MONSTER"
viết bởi Chip Shpeedler 20 Tháng tám, 2011