tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Arcing jets of seaman
My lad was so happy to meet her it cried the milky tears of human love
viết bởi POWER B 13 Tháng năm, 2003