tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
crazy ass mother fucker
"who's that? oh that's millene."
viết bởi souljaboypatelem 12 Tháng mười, 2011