tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Mother I'd Like to Make Sweet Love To
You know what a MILF is? No, that's not you. You're more of a MILMSLT.
viết bởi RockerThe 07 Tháng mười một, 2013