tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
A large hairy part of a horses bottom
Geez, You guys are such large nimble Tuckers.
viết bởi Dan 22 Tháng mười hai, 2003