tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
damn good beer
hey bitch grab me a minhas!
viết bởi Rikko125 02 Tháng mười, 2010