tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
An enigma involving something small, or someone short in stature.
Stewy is an enigma. Stewy is short. Stewy is a minigma!
viết bởi Pual Honksaad 18 Tháng chín, 2006

Words related to minigma

enigma mini short small stewy