tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a ladies most private parts....
ooh, i've got a right itchy minnie moo today.....
viết bởi michael .j fox 23 Tháng năm, 2006