tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
rims smaller than 20 inches(20s being dubs)
yo im broke so i coodnt pimp out mah ride with twankie deuces....only minus deuces shit son!
viết bởi djhdtrjyd 24 Tháng sáu, 2003