tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When u
1) unfriend or delete sumone on myspace
2) give somthing up
3) steal
yo I'm minusing this pack of gum from this chevron station
viết bởi Kickjam56 05 Tháng mười một, 2010