tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A ticket to a Grateful Dead show.
I got my miracle ticket minutes are arriving.
viết bởi RcChuck 13 Tháng chín, 2013