tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
short for admiring.
you mirin son?
viết bởi comeatmebro1 19 Tháng sáu, 2010
 
2.
To Admire greatly
Yo I mirin dat dere aesthetics.
viết bởi darohon 30 Tháng ba, 2011
 
3.
admiring
they 'mirin my 'stethics
viết bởi youfukkinnigger 11 Tháng tám, 2011
 
4.
Admiring.
u mirin?

ye u mirin
viết bởi croppers 28 Tháng chín, 2011
 
5.
1. The action of acting dumb or a sense of not knowing
2. Admiring 'mirin' some trait of someone
Ex.1 Esti- Man 2+2 = 7

Parker- Man you mirin

Ex.2 Esti- Parker you mirin of my body

Parker- Nah man I'm not mirin
viết bởi TheOneAndOnly- Esti 29 Tháng sáu, 2014