tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A person that acts like the wizard of OZ. Or a person that likes wizard of OZ.
yo man thanks for that good advice, your a true mmmmmmmbaid.
viết bởi ZOOBAID 09 Tháng mười, 2003