tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Chinese word for the state of having nothing better to do. Pronounced mow lew.
I'm mo liu for posting on urbandictionary.com
viết bởi st.cuz 04 Tháng mười, 2005