tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
sarcastic dickhead
u such a mo taki
viết bởi ';lkjhg 08 Tháng mười hai, 2013