Abbreviation for make out.
See that chick over there. I totally M.O.ed with her on the dance floor.
viết bởi crobot 12 Tháng bảy, 2005
mo'
short for mother. seriously, who would use it for anything else
as in mo' fucker. or mo' trucker.
viết bởi jakegilmann 15 Tháng sáu, 2008
Mo'
Another word for homo or fag
That teacher is such a Mo'.
viết bởi Derek Vinyard 15 Tháng chín, 2005
Mo'
A word I use to substitute for "moment."
"How are you doing?"
"At the mo' I seem to be fine."
viết bởi Amish-Guy 18 Tháng tám, 2005
Mo'
Abbreviation for Moustache
1 - Hey, man, I'll bet the chicks love your mo'
2 - Pedro in Napoleon Dynamite had a cool mo'
viết bởi wacky_d 13 Tháng một, 2006
mo'
An idiot or stupid person, short for "moron".
"Did you just fall over for no reason? What a mo'."
viết bởi Sloppy JoeH 06 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×