Top Definition
Not just betta but MO BETTA! This is la creme de la creme.
My shirt is mo betta than yours.
viết bởi 5@+0R! 16 Tháng mười một, 2007
To attain a status better than the original.
My car is mo betta' than yours.
viết bởi Jason 18 Tháng chín, 2002
From Pidgoen-English Hawaiian. It means "better that better" i.e. the best.
"Aw, honey, you lookin' mo betta' today!"
viết bởi george humphrey 11 Tháng sáu, 2005
Mobetta meaning fly, sassy, hot. Term of endearment.
Mobettaflygirl first used by the Sugar Hill Gang to define fly women. Later made famous by Spike Lee "Mobetta Blues" meaning going through but with Swagg.
viết bởi Mobettaflygirl 31 Tháng ba, 2011
Ruggism - My French teacher seems to think he has an ear to the streets.
Mr Rugg - 'Use mo betta' verbs'
viết bởi Count Vladimir Varkovsky 14 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×