Top Definition
nickname for Mobile, Alabama
back down, I was raised in Mob-town
viết bởi tbird72 01 Tháng năm, 2006
Mobile, AL
Gina: where are you going?
Larry: Mob' Town
Gina: You're going to Mobile?
Larry: Yeah then we are headed out to P'Cola
viết bởi Pimpy Mac G1 29 Tháng tám, 2008
a ghetto city in Alabama home of rappers rich boy, the last mr.bigg and c-nile.Also known for mardi gras, seafood,the senior bowl, fried food,Jake Peavy and Jamarcus Russell and saying folk after every word.
Person 1: Where u from?
Person 2: Big Bama
Person 1: What part?
Person 2: Im from dat Mob-Town.
viết bởi daboss251 17 Tháng sáu, 2008
Mob Town is Baltimore, Maryland.
Guy 1: where you from boi?
Guy 2: I be from Mob Town.
Guy 1: Baltimore?
Guy 2: Thats what i said isnt it?
viết bởi manaple 19 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×