tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A frase that means to run away fast and not know where you are going.
"Andy, lets mobb deap."
viết bởi Shane 11 Tháng mười hai, 2002