tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1 Full of mods.
2 being like a Moderator.
AtlasShrugs is so modfull, it's no suprise he was on 24/7 until he got the oportunity to mod.
viết bởi JrnymnNate 03 Tháng hai, 2003