tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
get motivated to go.
I'm tired of sitting around...let's mogate.
viết bởi 270geeser 28 Tháng mười hai, 2009