tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The act of throwing up.
HAHA u mogged like a princess
viết bởi %$% 19 Tháng bảy, 2004