tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A testical that has been eaten by a magot and bleeds more than three times a day.
"Hey dude your cousin looks like a moldy apple bra"
viết bởi Halford Thomas 22 Tháng chín, 2013