tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a smelly vagina that reeks of old fish
the girl i nailed yesterday had a moldy cod
viết bởi nawtsoblonde 28 Tháng mười, 2010