tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a fat girl who has never had sex
Man that moldy doughnut is still in the box
viết bởi michael fee 11 Tháng sáu, 2006
 
2.
A fat male or female who has never had sex
I ain't picking up that moldy doughnut. No matter how many beers I've had.
The doughnut nobody wants no matter how hungry they are.
viết bởi michael fee 07 Tháng tám, 2006