tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An old lady's titties.
I titty-fucked her moldy pillows.
viết bởi RavenswoodDarsh 17 Tháng mười, 2011