tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
someone with a back which is disgusting
rob i cant believe you rooted rhian she is a mole back
viết bởi kurt 19 Tháng mười, 2004