Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
(n.) – a nickel moving somewhere momentarily
I saw a momenickeltou in the street.
viết bởi Jerome G. 22 Tháng chín, 2007
1 2

Words related to momenickeltou:

moment momentarily money moving nickel