the mind 'blanking' on some known information very briefly, such as spelling of a word, grammatical usage; etc!!
upon looking back, one is left pondering, 'how/why did i do that!!??
-terribly self-embarrassing and a problem not age-specific!!
had some momentary dementia when i spelled your as you're!!, when 'your' was required

momentary dementia made me ignore the concrete fact/s in my head
viết bởi michael foolsley 04 Tháng hai, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×