Top Definition
Can mean many things!
1. calm down
2. take a chill pill
3. have fun
4. relax
5. u r too stuck up!
Serious Person: we shouldn't do this! it is too dangerous!
Person: momentine! and stop being serious bout everything!
viết bởi HappinessReaper 06 Tháng năm, 2004
Means basicly stop being stuck up and so protective!
1. cool down
2. stop being stuck up!
3. chill
Stuck Up Person: we shouldn't be doing this shit!
Momentine Person: dude! momentine!
viết bởi HappinessReaper 06 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×