tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the "big" toe on your foot
wow tanisha your momma toe is lookin fine
viết bởi secert hiney man 28 Tháng tám, 2010