tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
People, mostly girls, that will do anything for money.
That girl is money hungry all she wants is his money.
viết bởi Airickah 19 Tháng sáu, 2008