tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Moneymalism (n.) describes simplicity of style of living.
I am moneymalism.
viết bởi poramase 14 Tháng tư, 2010