tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A legendary being whose presence is said to affect a vertiginous sickness.
moneyobie sucks. --Shakespeare
viết bởi ted 06 Tháng tư, 2004