tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
An elixer made to cure the ailments of monkeys.
The monkey is dying! He needs a monkatonic!
viết bởi Evans Atwood 22 Tháng một, 2004