tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
slang word for the butthole.
i will dropkick a watermelon directly into ur monkey biscuit.
viết bởi ed wallss 02 Tháng tám, 2009